Projekt

,,Polska Diakonia Ewangeliczna”

został zakończony